برنامه درسی دوره

Section 1: Introduction to Mobile Application Development
Section 2: Past & Future Developments
نرم افزار تلویزیون موبایل 00:50:00
طبقه بندی نرم افزارهای کاربردی 00:30:00
Section 3: History of Developments
شرکت در دوره
  • 29.000 تومان
  • 6 ماه
  • نشان دوره
  • گواهی پایان دوره

ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

دوره های محبوب

تمامی حقوق برای آزمون کده محفوظ است.
X