آزمون های دوره ای ریاضی پایه ی ششم دبستان

0 دانشجو ثبت نام کرد

  درسنامه ی ریاضی پایه ی ششم ابتدایی

  ۱) الگوی عددی بیان می کند اعدادی که پشت سر هم قرار گرفته اند ویژگی مشترکی دارند  .

  مثلا  :                                             ….   و  ۱۲  و  ۱۰  و  ۸  و  ۶  و  ۴  و  ۲  و  ۰

  • در مثال فوق اعداد زوج را بیان می کند . که با ویژگی مشترکی پشت سر هم قرار گرفته اند .
  • مثلا : اعداد مضرب ۳ : ….  و  ۱۵  و  ۱۲  و  ۹  و  ۶  و  ۳
  • در سال های بعد با مبحث دنباله اشنا می شوید که این مطلب را به طور کامل تکمیل می کند

  ۲) برای عدد نویسی همیشه باید ان را سه رقم سه رقم جدا کنیم و به حروف تبدیل کنیم .

  مثلا :     ۱۸۶  و   ۲۳۲  و  ۸۵۶  و ۳۷

  این عدد را از سمت چپ سه رقم سه رقم جدا کرده و ان را به حروف می نویسیم و جواب ان سی و هفت میلیارد و هفتصدو پنجاه و شش میلیون و دویست و سی و دو هزار و دو هشتاد و شش است .

  ۳) در عدد نویسی ابتدا به ارزش مکانی اعدادتوجه می شود . مثلا سه رقم اول یکان دهگان صدگان را بیان می کند و اگر از اعداد چهارم تا ششم در مرتبه ی هزار گان قرار دارد . مثلا یکی هزار دهگان هزار صدگان هزار وقتی که به عدد هفتم رسیدیم به مرتبه ی میلیون رسیدیم از اعداد هفتم تا نهم که یکان میلیون هگان میلیون و صدگان میلیون و پس از ان به میلیارد برسیم .

  ۴) بخش پذیری اعداد روش های خاصی دارد . مثلا

  *  اعدادی بر دو بخش پذیرند که یکان انها زوج باشد

  * اعدادی بر سه بخش پذیرند که مجموع اعداد انها بر سه بخش پذیر باشد

  * اعدادی بر۹ دو بخش پذیرند که مجموع اعداد انها بر ۹ بخش پذیر باشد

  * اعدادی بر ۵ بخش پذیرند که یکان انها ۰ و ۵  باشد

  *  اعدادی بر ۴ بخش پذیرند که یکان بعلاوه ی ۲ برابر رقم دهگان بر ۴ بخش پذیر باشد

  * اعدادی بر ۶ بخش پذیرند که بر ۲ و ۳ بخش پذیرباشند

  * اعدادی بر ۸ بخش پذیرند که سه رقم سمت راست ان بر ۸ بخش پذیرباشند

  * اعدادی بر ۱۲ بخش پذیرند که بر ۴ و ۳ بخش پذیرباشند

  * اعدادی بر ۱۳ بخش پذیرند که اگر ۴ برابر رقم یکان ان را با عددی که از حذف یکان به دست امده جمع کنیم حاصل بر ۱۳ بخش پذیر باشد .

  * اعدادی بر ۷ بخش پذیرند که اگر ۲ برابر رقم یکان ان را با عددی که از حذف یکان به دست امده کم کنیم حاصل بر ۷ بخش پذیر باشد

  * اعدادی بر ۱۵ بخش پذیرند که بر ۵ و ۳ بخش پذیرباشند

  * اعدادی بر ۱۶ بخش پذیرند که ۴ رقم سمت راست ان بر ۱۶ بخش پذیرباشند

  * اعدادی بر ۱۸ بخش پذیرند که بر ۹ و ۲ بخش پذیرباشند

  نقد و بررسی دوره

  نامعلوم

  امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

  هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

  شرکت در دوره
  • 20.000 تومان هر 365 روز
  • 1 سال

  ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

  دوره های محبوب

  تمامی حقوق برای آزمون کده محفوظ است.
  X